கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: அப்போ எனக்கு 12 வயது (1976)

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Thursday, November 13, 2014

அப்போ எனக்கு 12 வயது (1976)

அப்போ எனக்கு 12 வயது (1976), பள்ளியில் சாரண சாரணியர் பிரிவில் சேர அப்பாவிடம் அடம்பிடித்து மறுநாளே அதற்க்கான உடைகள், மற்றும் (SHOES-ஷூ-பாத உறை கவச அணி- அகராதியில் தேடி கண்டுபிடித்தது) போன்றவைகள் அணிந்துகொண்டு பள்ளிக்கு சென்று ஒரு கலக்கு கலக்கியது ஞபகம்..... அதற்க்கு "போர்டர் கந்தன்" திரைப்படமும் பார்த்ததும் ஒரு முக்கியக்காரணம்."நல்ல நல்ல சேவை நாட்டுக்கு தேவை நாம் இதை நாடுதல் நன்றே"http://youtu.be/D4sb1X2EqGQ


பள்ளி மாணவனாக இருந்தபோது "போர்டர் கந்தன்" திரைப்படம் பார்த்தது மனதில் வேறுஒரு இனம்புரியா வருத்தத்தையும் தந்தது, இந்த பாடலில் வரும் காட்சிகளை அப்போதைய "சென்னை மூர் மார்கெட்" நான் அடிக்கடி பழைய புத்தகங்கள் வாங்க அப்பாவுடன் செல்லும் வழக்கமான பகுதியில் இரவு நேரங்களில் நான் நேரில் பார்த்த காட்சிகள் தான் இந்த பாடலில் பார்த்ததாக ஞபகம், அந்தக்கால "மூர் மார்கெட்" பகுதி தற்போது சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் இரயில் நிலையமாக உள்ளது.http://youtu.be/FS_Fs5PXRCo
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME