கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: Biscuit என்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழ் அகராதியில் "பிஸ்கோத்து"

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Friday, April 19, 2013

Biscuit என்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழ் அகராதியில் "பிஸ்கோத்து"

Biscuit என்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழ் அகராதியில் "பிஸ்கோத்து" என்றிருந்தது... பிஸ்கோத்து. பள்ளிகூட நாட்களில் மிகவும் பிடித்த ஸ்நாக்ஸ்-தின்பண்ட வகையில் Britannia little hearts biscuit முதல் பத்து இடங்களுக்குள் வந்துவிடும். என் பாட்டி கதை சொல்லும்போது அந்தக்காலத்தில் (1890) பள்ளிக்கூடத்தில் "கண்ணன் தின்னும் பண்டம் எது? என்று கேட்க அதற்க்கு மாணவர்கள் "மிட்டாய்" , மம்மு-சாதம், வடை என பதில் சொல்ல அதற்க்கு ஆசிரியர், கண்ணன் தின்னும் பண்டம் "வெண்ணை" என சொல்லிக்கொடுப்பாரம்... இதைகேட்ட குழந்தையாக இருந்த எனக்கே சிரிப்பு வந்ததென்றால், வரும்காலத்து அதாவது பேரக் குழந்தைகள் கேட்கவே வேண்டாம்... "இதுகூட தெரியாதா" என நிச்சயம் கிண்டலடிப்பார்கள். http://www.youtube.com/watch?v=jDddCYusDRg&feature=share&list=SPF2514C5A53D7D360
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME