கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (Gross Domestic Product) 5.4 நாமதான் முதல் இடமா????

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Tuesday, January 3, 2017

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (Gross Domestic Product) 5.4 நாமதான் முதல் இடமா????2016ம் வருட முடிவில்,  உலக நாடுகளின் GDP எனப்படும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில்  (Gross Domestic Product)   5.4%.... நாமதான் முதல் இடமா? ...  

இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் வருகிற 2017ம் ஆண்டில் 8 சதவீதமாக இருக்கும் என உலக வங்கி கணிப்பு ... 

இது சரியா?  நம்ம பிரதமர் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்பது வரும் பிப்ரவரி மாத பட்ஜெட் வரவுசெலவு கணக்கிற்குப் பிறகு தெரியுமா???


UNESCO-யுனஸ்கோ நிறுவனத்தின் தகவலின்படி உலகளவில் மொத்தம் 44,000+ பதிவுசெய்யப்பட்ட  FM/AM பண்பலை அலைவரிசை மற்றும் இணையவழி & சமுதாய வானொலிநிலையங்கள் இருப்பதாகவும், இதில் FM/AM பண்பலை அலைவரிசையில் 85% சதவீதத்தினர் 25வயதிலிருந்து 54 வயதுடைய ரசிகர்கள் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கின்றனர் என்று ஒரு புள்ளிவிவரத்தை தந்திருக்கிறார்கள். உலகளவில் விவசாயிகள்தான் அதிகம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். 

இந்தியாவில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட குறைந்த அலைவரிசை கொண்ட கல்லூரி வானொலி நிலையங்கள் செயல்படுவதாகவும் புள்ளிவிவரம் தந்திருக்கிறார்கள்.        

2016 ம் வருடத்தில் உலகத்திலேயே மிக அதிக ரசிகர்களைக்கொண்ட வானொலியாக "சுவீடன் நாட்டின் - வெர்ஜிஸ் பி-2" என்கிற வானொலி முதலிடம் பிடிக்கிறது.  தொடர்ந்து இந்தவருடமும் லண்டன் BBC-Radio வானொலி நிலையம் உலகளவில்  9ம் இடத்தில் உள்ளது.  இதே பி பி சி லண்டன் தமிழோசை வானொலி, உலகிலேயே மிக அதிக தமிழ் ரசிகர்களை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இதற்க்கு அடுத்த இடத்தில் தமிழகத்தின் ரெயின்போ-(வானவில்) பண்பலை வானொலி மிக அதிக தமிழ் ரசிகர்களைக் கொண்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2016 ம் வருடத்தில் இந்தியாவில் மிக அதிகமானவர்கள் கேட்ட ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சியாக  "இந்தியாவின்-மன்கிபாத்" என்கிற பாரதப் பிரதமரின் வானொலி நிகழ்ச்சியாக இருந்தது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். 

ஆதாரம் UNESCO. ORG


Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME