கோகி-ரேடியோ மார்கோனி

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Wednesday, February 17, 2016

உங்களின் சம்பளத்தில் PF/EPF என்னும் மாதாந்திர பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி பிடித்தம்,  உங்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் ஊதியத்தை குறைப்பதாக தோன்றலாம்,........ ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாமலே  நீங்கள் கோடீஸ்வரர் ஆகப்போகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா???????? விவரம்:-  படத்தைப் பார்த்து, 3-வளம் வந்து, தோப்புக்கரணம் போட்டு, கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்ளுங்கள்.... நட்புடன் ரேடியோ-கோகி.  
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME