கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: விலையில்லா JIO தொலைபேசி மூலம், 1,27,951கோடி வருவாய் பெரும் தொழிலதிபர் திரு.அம்பானி.... "JIO செல்லு பணத்தை அள்ளு" ....

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Tuesday, July 25, 2017

விலையில்லா JIO தொலைபேசி மூலம், 1,27,951கோடி வருவாய் பெரும் தொழிலதிபர் திரு.அம்பானி.... "JIO செல்லு பணத்தை அள்ளு" ....

விலையில்லா JIO தொலைபேசி மூலம், 127,951கோடி வருவாய் பெரும் தொழிலதிபர் திரு.அம்பானி ....  "JIO செல்லு பணத்தை அள்ளு" ....

இலவச வியாபாரத்திலும் வருவாய் ஈட்டும் வழி....

இன்று "ஜீரோ" விலை அதாவது விலையில்லா JIO தொலைபேசி மூலம் மக்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றனர். ஆனால் தொழிலதிபர் திரு.அம்பானி அவர்களின் கணக்கீடு = 20 கோடி வாடிக்கையாளர்களை (மொத்தம் 70 கோடி வாடிக்கையாளர்களில் இருந்து) இந்த மொபைல் 20crகோடி X 1500 டெபாசிட் = 30000Crகோடி  வாங்குவதாகக் கொள்வோம். இப்போது, ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் கட்டணம் 153 ரூபாய் / மாதம் என்பது, 20 கோடி X 153 ரூ X "X" மாதம் = 36720 Cr. (1 ஆண்டு வருவாய் = 30000 + 36720) = 66720 Cr கோடி )

இப்போது, ஒவ்வொரு வருடமும் மேலும் 10% கூடுதல் வாடிக்கையாளரைக் கொண்டுள்ளது என கருதினால், ஒவ்வொரு வருடமும் மூன்றாம் ஆண்டு வாடிக்கையாளர் தளமாக 24.2 Crகோடி. எனவே வருவாய் 24.2 Cr.கோடி  X 153 X 12 = 44431 crகோடி.

3-வது வருடத்தில் 44431கோடி + 30000 = 74431 கோடி என அவர்களது வணிக புத்தகத்தில் வரவு இருக்கும் (இங்கே செலவு கருதப்படவில்லை)

இப்போது, சேகரிக்கப்பட்ட 30000 Cr இருந்து, வாங்கி வைப்புத்தொகையாக கொண்ட அவரின் முதலீடு மூலம் 12% வட்டியை திரும்ப பெறலாம். எனவே 3 வருடத்தில் வருவாய் 10800 Cr.

44431cr ரீசார்ஜ் + 30000 டெபாசிட் மூலம் + 10800 வட்டி = 85231 Crகோடி மொத்த வருவாய் எனக்கொண்டாள்...

அவர் தனது முதல் வருடத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, (3-ஆண்டுக்குப்பிறகு) 2000 கோடி வாடிக்கையாளர்களுக்கு 30000 Crகோடி என திரும்ப தருவார்.
 
85231 CR - 30000 Cr வாடிக்கையாளருக்கு திரும்ப. மீதமுள்ள 55231 சி.ஆர் (2 வது வருடமாக வாடிக்கையாளர்களின் வைப்பு சேர்க்கப்படவில்லை)

இந்த 55231 Cr மட்டுமே மொபைல் போன் அம்சங்கள்

இப்போது, 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு JIO சந்தாதாரர்கள் 20 Crs (இன்று 12.5 Crs) என்பது 20 Cr XX 303 ரீசார்ஜ் எக்ஸ் 12 மாதங்கள் = 72720 Crs

JIO அம்சம் தொலைபேசி + JIO சந்தாதாரர்கள் = 55231 Cr + 72720 Cr. = 127951 Cr. வருவாய் 2020இல் கிடைக்கும். வேறு எந்த தொழிலிலும் இந்த அளவுக்கு வருமானம் பெறமுடியாத மிகப்பெரிய தொழில் தந்திரம். 

JIO செல்லு... பணத்தை அள்ளு ....

நன்றிகளுடன் கோகி-ரேடியோ மார்கோனி.


Today people are surprising with ZERO cost JIO Phone but understand the Ambani's calculation= let's assume 20 cr customer ( out of 70 cr feature phone users) will buy this mobile 20cr X 1500 Deposit= 30000Cr. Now, every customer will pay 153 Rs/ Month means 20 cr X 153 Rs X 12 Month = 36720 Cr. ( 1 Year revenue= 30000+36720) = 66720 Cr)


Now, consider 10% additional customer
 every year so at 3rd year customer base would be around 24.2 Cr. So revenue 24.2 Cr. X 153 X 12 = 44431 cr.

At 3rd Year 44431cr + 30000= 74431 Cr In book ( here not considered cost)

Now, from collected 30000 Cr from Deposit he may earn 12% return through investment. So in 3 years earning is 10800 Cr.

44431cr by recharge + 30000 by deposit + 10800 by Interest= 85231 Cr Revenue

He will return 30000 Cr to his First year customer base means to 20 cr customer

85231 Cr - 30000 Cr return to Customer . Remaining 55231Cr ( Not considered 2nd year added customers' Deposit)

This  55231 Cr from only Features phone mobile

Now, after 3 years JIO subscribers 20 Crs ( today 12.5 Crs) means 20 cr X 303 Recharge X 12 Months= 72720 Crs

JIO feature Phone + JIO Subscribers= 55231 Cr + 72720 Cr. = 127951 Cr. Revenue in 2020. It's bigger than Any industry size

JIO Cell on Basket...Cash full on his Packet ..
Thanks & Regards
(GoKi)-Gopal Krishnan Radio-Marconi.

Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME