கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: தோல்வி அல்ல... வெற்றியே!

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Sunday, December 27, 2015

தோல்வி அல்ல... வெற்றியே!

தோல்வி அல்ல... வெற்றியே!

விஞ்ஞானி எடிசன், தன்னம்பிக்கை மிகுந்தவர். பள்ளிப் படிப்பை பாதியிலேயே கைவிட நேர்ந்தாலும், தாமாகவே இயற்பியல், வேதியியல், விவிலியம் ஆகிய நூல்களைக் கற்று, தமது வீட்டிலேயே ஒரு ஆய்வுக்கூடம் அமைத்து, தலைசிறந்த விஞ்ஞானியாக உருவானார்.


ஒரு முறை எடிசனின் நண்பர் அவரிடம், ''இதுவரை நீங்கள் செய்த பரிசோதனைகள் ஒன்றிலும் வெற்றி பெறவில்லை, எனக்குத் தெரிந்து தோல்வியில் முடிந்த ஆய்வுகள் ஐம்ப...தாயிரம்!'' என்றார்.

உடனே, ''ஐம்பதாயிரம் செயல்முறைகள் செயல் படாதவை என்று நான் திடமாக அறிந்து கொண்டதே, எனக்கு வெற்றிதான்!'' என்றார் எடிசன்.(என்றும் நட்புடன்.....கோகி)
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME