கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: ....இல்லையென்றால் இயலாமல் இறந்துபோவாய்..

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Sunday, December 27, 2015

....இல்லையென்றால் இயலாமல் இறந்துபோவாய்..

....இல்லையென்றால் இயலாமல் இறந்துபோவாய்..
Solomon Grundy,
Born on a Monday,
Christened on Tuesday,
Married on Wednesday,
Took ill on Thursday,
Grew worse on Friday,
Died on Saturday,
Buried on Sunday.
மனிதனே உன்னுடைய  இறுதிக்காலம் அது மிக மிக குறுகியது ஒரு விழாழக்கிழமை அவனது உடல் நிலை சரியில்லாமல் போனது அதற்க்கு அடுத்தநாளே வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் மோசமானதால், அடுத்த நாள்  சனிக்கிழமை அன்று செத்துப்போனான் அதற்க்கு அடுத்தநாள்  ஞாயிறு அன்றே புதைத்துவிட்டார்கள் ஆனால்  மனிதனின் இளமைக்காலம் அந்த ஒரு திங்களில் பிறந்தான், அதன் அடுத்த வந்த வருடத்தின் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையில் பெயர் வைக்கப்பட்டு, நீண்ட பல வருடங்களுக்குப்பிறகு ஒரு புதன் கிழமை அவனுக்கு திருமணமானது ஆகா மனிதனே உன்னுடைய இளமைக்காலம் அது நீண்டது அப்போதே உன்னுடைய கடமைகளை செய்துவிடு ....இல்லையென்றால் இயலாமல் இறந்துபோவாய்....  அன்புடன் கோகி-ரேடியோ மார்கோனி. .......http://youtu.be/OHEKwGe1Xqg
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME