கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: " வா மா மு "

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Thursday, July 16, 2015

" வா மா மு "


புத்தகத்தின் அட்டைப்படம் - எழுதிய கதை விலைபோகுமா? தெரியவில்லை....., பதிப்பாளர்- அட்டைபடம் போணியாகும் என்கிறார் ..... மாற்றி யோசிக்க இந்த பாடல்தான் நினைவுக்கு வருகிறது ... : எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம், எஸ் பி ஷைலஜா குரல்: "வான் போலே வண்ணம் கொண்டு வந்தாய் கோபாலனே பூ முத்தம் தந்தவனே ஆஹா" ...

# சொற்கள், வார்த்தைகளாக மாறும்போது உருவாகும் மந்திர அதிசயத்தை உண(ர்/ரு)பவர்களின் கையில் நிச்சயம் இந்த புத்தகக் குழந்தை தவழும் ......

# வாய்ப்பு-முடிவு-மாற்றம்:- வாய்ப்புக்கு தகுந்த முடிவெடுக்காவிட்டால் வாழ்க்கை மாறாது...

# மாற்றம்-வாய்ப்பு-முடிவு :- ஒரு மாற்றம் நல்ல வாய்ப்பை தருமென்றால், உடனே முடிவெடுக்கத் தயங்காதே.


# முடிவு-மாற்றம்-வாய்ப்பு :- ஒரு முடிவை எடுத்தபின்பு, எந்த மாற்றத்திற்கும் தகுந்தாற்போல, கிடைத்த வாய்ப்புக்களை பயன்படுத்திக்கொள்பவன் திறமையானவன்.


Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME