கோகி-ரேடியோ மார்கோனி: காக்கா பாட்டியிடமிருந்து வடையை திருடவில்லை. பாட்டிதான் தினமும் முதல் வடையை காக்கைக்கு வைப்பது வழக்கம்

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Friday, April 19, 2013

காக்கா பாட்டியிடமிருந்து வடையை திருடவில்லை. பாட்டிதான் தினமும் முதல் வடையை காக்கைக்கு வைப்பது வழக்கம்

காக்கா பாட்டியிடமிருந்து வடையை திருடவில்லை. பாட்டிதான் தினமும் முதல் வடையை காக்கைக்கு வைப்பது வழக்கம் ஆகவே அந்த கதையில் திருட்டு என்பது இல்லை ஆனால் தந்திர நரிதான் ஏமாற்றுகிறது என்றும்....எனவே ஏமாறுவதுதான் தவறு என்று கதை கருத்து கூறுகிறது...... http://youtu.be/sKvIu_iS3y0
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME