கோகி-ரேடியோ மார்கோனி

FREELANCER

கோகி- ரேடியோ மார்கோனி.(கோபாலகிருஷ்ணன் - ரேடியோ மார்கோனி)

FREE JOBS

Saturday, March 9, 2013

தமிழ் மாதத்தில் தொடங்கும் திரைஇசைப்பாடல்கள்:-
சித்திரை :- சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி நேரம் http://youtu.be/w02bYPyi2rs
வைகாசி :- வைகாசி மாசத்துல பந்தல் ஒன்னு போடப்போறேண்டி http://youtu.be/plao2vfKflI
ஆணி :- ஆணி முத்து தேடி வந்தேன் http://youtu.be/hcjWptxCA0Q
ஆடி :-அடியிலே சேதி சொல்லி - http://youtu.be/TCkzNJjSHIk
ஆவணி :- மாதமோ ஆவணி மங்கையோ மாங்கனி :- http://youtu.be/F4bOpRJdVNM
புரட்டாசி :-ராஜாத்தி காத்திருந்தா ...புர‌ட்டாசி போன‌ பின்னே ஐப்ப‌சியில் வா மாமா http://youtu.be/ddBM7WqqGNY
ஐப்பசி :- அவனி மலரே ஐப்பசி மழையே SPB . http://www.thiraipaadal.com/album.php?ALBID=ALBOLD000868&lang=ta
கார்த்திகை :- எங்கள் வீட்டில் எல்லாநாளும் கார்த்திகை http://youtu.be/X35RW3dgVAs
மார்கழி :- மார்கழி திங்கள் அல்லவா http://youtu.be/FvparCJaESc
தை :- தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே http://youtu.be/cuJV0U5b8jk
மாசி :- மாசி மாசம்தான் நல்ல சேதி http://youtu.be/GEfxupaHr6o
பங்குனி :- பங்குனி மாதத்தில் ஓர் இரவு http://youtu.be/f4uzLthDFxA
சித்திரை :- சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி நேரம் http://youtu.be/w02bYPyi2rs
வைகாசி :- வைகாசி மாசத்துல பந்தல் ஒன்னு போடப்போறேண்டி http://youtu.be/plao2vfKflI
ஆணி :- ஆணி முத்து தேடி வந்தேன் http://youtu.be/hcjWptxCA0Q
ஆடி :-அடியிலே சேதி சொல்லி - http://youtu.be/TCkzNJjSHIk
ஆவணி :- மாதமோ ஆவணி மங்கையோ மாங்கனி :- http://youtu.be/F4bOpRJdVNM
புரட்டாசி :-ராஜாத்தி காத்திருந்தா ...புர‌ட்டாசி போன‌ பின்னே ஐப்ப‌சியில் வா மாமா http://youtu.be/ddBM7WqqGNY
ஐப்பசி :- அவனிமலரே ஐப்பசிமழையே SPB . http://www.thiraipaadal.com/album.php?ALBID=ALBOLD000868&lang=ta
கார்த்திகை :- எங்கள் வீட்டில் எல்லாநாளும் கார்த்திகை http://youtu.be/X35RW3dgVAs
மார்கழி :- மார்கழி திங்கள் அல்லாவா http://youtu.be/FvparCJaESc
தை :- தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே http://youtu.be/cuJV0U5b8jk
மாசி :- மாசி மாசம்தான் நல்ல சேதி http://youtu.be/GEfxupaHr6o
பங்குனி :- பங்குனி மாதத்தில் ஓர் இரவு http://youtu.be/f4uzLthDFxA
Post a Comment

FREE JOBS EARN FROM HOME